Adresa
Súkennícka 296, Vrbové, Slovakia
Telefón
+421 908 110 949
Email
info@brukos.sk

Technológie

TECHNOLÓGIE ZVÁRANIA

Zváranie elektrickým oblúkom, elektrickým odporom a plameňom

TECHNOLÓGIE TVÁRNENIA

Strihanie, ohýbanie, ťahanie na mechanických lisoch

TECHNOLÓGIE OBRÁBANIA

Sústruženie, frézovanie, vŕtanie, brúsenie

TECHNOLÓGIE REZANIA

Rezanie pásovou pílou, plazmou, autogénom

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Odmasťovanie a natieranie farbou